Các chứng chỉ chứng nhận

Ngày đăng: 2017-10-30

Nhà hàng Thu Hằng luôn ưu tiên trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đặc biệt chú trọng vệ sinh, đảm bảo tính an toàn sức khỏe cho khách hàng cũng như nâng cao niềm tin của khách hàng với nhà hàng chúng tôi. Với chúng tôi đảm bảo "an toàn thực phẩm" luôn luôn là số 1.(Chứng nhận an toàn thực phẩm)

 

Liên hệ